DESIG I ERÒTICA

Encara que no ho creguis, el nostre cos és molt sensible i receptiu al plaer, per això és important conèixer-lo i així descobrir el teu mapa eròtic corporal.

Què és el desig (sexual)?

Serien les ganes o interès eròtic per satisfer l’excitació, que té relació directa amb els pensaments i fantasies eròtiques que es van desenvolupant, i que impulsen cap a certes pràctiques segons es donin les condicions ambientals i interpersonals adients. L’expressió desig sexual denota la pulsió del subjecte per satisfer la apetència instintiva al sexe. No té carrega positiva ni negativa. L’expressió està relacionada amb la libido i el plaer. El desig sexual pot ser latent, manifest o inexistent (libido baixa).

Què és l'eròtica?

El concepte d’erotisme està relacionat amb el coneixement del nostre propi cos, amb la manera que caminem per a seduir-nos a nosaltres i a uns altres, amb la manera de mirar, d’expressar-se, amb la recepció de cada zona de la nostra pell a les carícies, són molts els elements que conformen la nostra eròtica. Elements que estan relacionats amb els nostres desitjos sexuals i fantasies, amb el que ens excita i ens sedueix, amb allò que ens dona plaer. És tot allò que connota i denota el relacionat amb el plaer sexual, tant en relació amb l’acte sexual com en les seves projeccions. No obstant això, cal distingir l’existència d’una eròtica normativa, és a dir, la que es mostra com l’única acceptable, i que és genital, específicament penetrativa. D’aquesta manera, tot l’eròtic recau en la connotació de no-sexe, en el millor dels casos, dels mal anomenats preliminars, que la inclouen com una part de l’eròtica que anticipa el central: la penetració penis – vagina. Ara bé, el plaer no depèn d’una sola part del cos (els genitals) o d’una pràctica (la penetració penis – vagina), sinó més aviat del que a cada persona li doni satisfacció. La finalitat de l’eròtica no és l’orgasme, sinó la satisfacció.

Coneixes el teu mapa eròtic?

El nostre mapa eròtic és un esquema mental que recull les nostres particularitats eròtiques individuals i que té a veure amb quines parts del nostre cos ens produeixen més sensacions de plaer; quins estímuls i a quin ritme ens agraden més; què m’excita; quines actituds i comportaments em sedueixen, entre altres. Cada persona té el seu mapa eròtic propi i diferent, però és molt possible que trobem similituds amb altres persones, atès que l’eròtica té una dimensió social. Aprenem models sexuals (patrons de pensament i de comportament) que repercuteixen en la nostra manera de viure la sexualitat i que conformen una llista d’exigències interminable en relació a com han de ser les nostres experiències eròtiques; com per exemple, “hem d’arribar a l’orgasme”, “hem d’aguantar molt”, “m’ha d’agradar tot el que em fan”. Cal dedicar temps a descobrir i explorar el nostre cos per a conformar el nostre propi mapa eròtic i per a defugir del model sexual més extens amb una sèrie de característiques que es podrien resumir en: els genitals i la penetració com a protagonistes basant-se en els rols de gènere i els canons de bellesa normatius (estàndard que ajusten molt poc a la realitat), la quantitat i la tècnica com a prioritat, la jerarquització d’unes pràctiques per sobre d’unes altres, l’orgasme com a objectiu i on no hi ha espai per l’acte cura i la cura mútua. Per a deixar enrere aquest model sexual i poder créixer eròtica i personalment, és necessari que ens donem permís i posem el plaer en el centre. Que ens centrem en descobrir quins estímuls desperten el nostre erotisme particular, en què ens agrada i en gaudir-lo sense complexes. Recorda que no hi ha pràctiques bones o dolentes, totes són vàlides sempre que no vulnerem els drets de les altres persones i no vulnerin els nostres. Explora’t!!