Metodologia entre iguals

En EPF utilitzem la metodologia “peer-*to-*peer” o “educació entre iguals”. És a dir, el nostre equip tècnic professional forma a estudiants com a Agents de Salut EPF, i són aquestes i aquests estudiants els qui traspassen a les seves companyes i companys (“d’igual a igual”) els coneixements adquirits i els missatges preventius sobre drogues i sexualitats. I ho fan tant en la universitat, com en la seva comunitat, tenint en compte sempre i incorporant de manera transversal la perspectiva de gènere.

Image
Image link

Suport institucional i treball en xarxa

EPF col·labora amb diverses universitats de l’estat espanyol i compta amb el suport financer de diverses administracions públiques.

A més, com ens agrada treballar en xarxa i crear sinergies, comptem amb la col·laboració d’altres projectes com: Projecte MALVA, Projecte EVICT, Efecte Uni, UB Saludable, Hàbitat Saludable UJI, Nits Q Lleida, Komando Nits Q, Associació antisida Lleida, Salutacció Girona, Àngels de Nit, Rumba a la teva Son, Sida Studi, Energy Control, Suport Positiu, Youth RISE i ASSCAT.