Zona erògena

Es diuen zones erògenes a les parts del cos humà l’estímul del qual té com a resultat l’excitació sexual. Existeixen diferències individuals, de manera que diferents zones del cos poden resultar erògenes, i això en diferent grau, en cada persona. Solen associar-se a les zones que presenten més densitat de terminacions nervioses i per tant de major sensibilitat i no únicament als òrgans genitals.