Voyerisme / Escopofília

És el nom que se li dona a una parafília que consisteix en observar a una altra persona, o grup de persones, durant les seves relacions sexuals o de caràcter privat. En general las persones que presenten aquesta conducta,  conegudes com a voyeuristes o voyeristes, no participen de l’activitat sexual observada.