Virginitat

El concepte al·ludeix a la condició de verge: allò que conserva la puresa, i que en la societat cisheteropatriarcal fa referència a la persona (dona majoritàriament) que encara no ha tingut relacions sexuals amb penetració. Ens ha de quedar clar que la virginitat no existeix, és un constructe social del sistema patriarcal, que ha considerat la sexualitat femenina com una cosa perillosa del que cal defensar-se i que cal controlar.