Violència

Ús intencionat de la força físic, amenaces contra si mateix/a, una altra persona, un grup o comunitat que té com a conseqüència o és molt probable que tingui un traumatisme, danys psicològics, problemes de desenvolupament o la mort.