Vies de transmissió

Són els canals mitjançant les quals es pot transmetre una infecció. Per aquests canals poden circular diferents fluids transmissors de determinades infeccions, en el cas del VIH són els següents: sang, semen, flux vaginal i llet materna. Per a existir risc de transmissió, el VIH ha de ser present en una concentració elevada i a més haver-hi una via d’entrada en l’organisme: ferides obertes o via que condueixi al torrent sanguini; mucoses de l’organisme, especialment les del tracte genital o l’anus; úlceres o nafres en la pell.