Vesícula seminal

Glàndules productores del 60% del volum del líquid seminal. Estan situades en l’excavació pelviana, darrere de la bufeta urinària, davant del recte i immediatament per sobre de la base de la pròstata, amb la qual estan unides pel seu extrem inferior. El conducte de la vesícula seminal (conducte excretor) i el conducte deferent formen el conducte ejaculador, que desemboca en la uretra prostàtica.