Vaginitis

Inflamació o infecció de la vagina que pot provocar flux, picor o dolor.