Uretra

Conducte pel qual passa l’orina en la fase final del procés urinari des de la bufeta urinària fins a l’exterior del cos durant la micció. La funció de la uretra és excretar en tots dos sexes biològics i també compleix una funció en sexe masculí de permetre el pas del semen des de les vesícules seminals que aboquen a la pròstata fins a l’exterior, és a dir, aquest conducte és compartit pel sistema urinari i el sistema genital.