Transvestit/da

Persona que sent l’impuls de personificar el sexe contrari i vesteix amb la vestimenta que el caracteritza. Per algunes persones pot provocar conflictes afectius per la prohibició social de trencar una norma convencional. Transvestit/da o Drag són expressions culturals, no són identitats ni orientacions, encara que són fenòmens fortament arrelats i relacionats identitàriament amb el col·lectiu LGTBI, que durant anys ha treballat la seva pròpia subcultura.