Transversalitat de gènere

La transversalitat o maisntreaming de gènere, ha sigut definida com “l’organització, (reorganització), la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels processos polítics, de manera que la perspectiva de la igualtat de gènere s’incorpori en totes les polítiques, a tots el nivells i en totes les etapes, pels actors normalment involucrats en l’adopció de mesures polítiques”