Tolerància

És l’estat d’adaptació del cos, caracteritzat per la reducció de la resposta a la mateixa quantitat de substància, és a dir, la necessitat d’administrar més quantitat de la substància que es consumeix, més dosi per a continuar sentint els efectes inicials, de manera que pugui arribar a crear una dependència més fàcilment.