Tolerància creuada

Una persona que desenvolupa tolerància a una substància que està consumint, està alhora desenvolupant tolerància a altres substàncies del mateix tipus, o fins i tot a substàncies similars, encara que no les hagi consumit mai.
Aquest és el cas de la tolerància creuada que es dóna entre l’alcohol i els barbitúrics. Si algú està habituat al consum d’alcohol, també es necessita major dosi d’un barbitúric quan aquest producte s’hagi utilitzat per a obtenir, per exemple, un efecte anestèsic abans d’una operació quirúrgica.
El mateix vaig poder succeir amb les persones consumidores d’heroïna, si és necessari administrar qualsevol tipus d’anestèsic o anestèsic de tipus opioide. Es necessitaran dosi notablement més altes perquè es dona la tolerància creuada amb l’heroïna.