Straight

Hetero. En anglès, terme col·loquial que designa a les persones heterosexuals.