Straight acting

Literalment, persones que volen semblar heterosexuals. Designa a les persones LGTBI que no mostren comportaments o actituds que els assigna la societat.