Sobredosi

És la intoxicació aguda greu que apareix quan se supera el límit de toxicitat en l’organisme. Pot dependre de moltes variables, de la dosi de la presa, de la puresa de la substància, dels adulterants que contingui la droga i de les variables individuals de la persona consumidora.