Sistema binari de gènere

És la idea de que els gèneres humans nomes existeixen de dues formes: masculí i femení. El terme també descriu el sistema en que un societat divideix les persones en rols, identitats i atributs basats en gèneres masculins i femenins. Moltes persones consideren que la classificació binària limita i condiciona la seva identitat de gènere i la manera de percebre la seva sexualitat.