SIDA

Síndrome d’Immunodeficiència adquirit. Símptomes i signes que revelen el deteriorament del sistema immunitària causat pel VIH. En castellà la SIDA es considerada una paraula i no un acrònim. Quan el VIH no es tracta medicament arriba a la fase avançada o SIDA. Ocorre quan hi ha un recompte de limfòcits CD4 de menys de 200/mm3,  o si es presenten certes infeccions oportunistes.