Sexualitat

La sexualitat humana és un aspecte central de l’esser present al llarg de la seva vida. Abasta el sexe, les identitats i rols de gènere, l’orientació sexual, l’erotisme, el plaer, la intimitat i la reproducció. Es viu i s’expressa a través de pensaments, fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, conductes, pràctiques, papers i relacions interpersonals. La sexualitat por incloure totes les dimensions, no obstant, totes elles no es viuen i s’expressen sempre. La sexualitat esta influenciada per pla interacció de factors biològics, socials, econòmics, polítics, culturals, ètics, legals, històrics, religiosos i espirituals.