Sexosofia

Terme utilitzat per fer referencia a la ideologia, valors, creences, actituds i judicis de valor que cadascú te respecte a la sexualitat.