Sexologia

Ciència que estudia la sexualitat de l’esser humà, el comportament sexual i les seves diferents manifestacions, des d’un punt de vista psicològic i fisiològic.