Sexless marriage

Es defineix com “matrimoni asexuat o matrimoni sense sexe”; unió marital en la que es dona poca o cap activitat sexual entre ells/es.