Sexe

És el resultat d’una successió complexa d’elements i esdeveniments fonamentalment biològics (elements sexuants) que, enfilats gradualment, defineixen a l’esser humà com a home o dona (sota una concepció binarista). Segons les característiques sexuals, poden ser masculí o femení.