Seroprevalença

Proporció de persones que viuen amb el VIH en una població concreta.