Semen

Líquid de textura viscosa i blanquinós que és expulsat a través de la uretra del penis durant la ejaculació. Està compost per espermatozous i plasma seminal que es forma per l’aportació dels testicles, l’epidídim, les vesícules seminals, la pròstata, les glàndules de Cowper, les glàndules de Littre i els vasos deferents.