Seducció

Atraure o conquistar a una persona fent servir els recursos necessaris per aquesta fita, això últim es pot fer servir sobretot en l’àmbit d’allò sexual.