Rol de gènere

Identitats, actituds, comportaments, anatomies, estils, interessos, formes de vida relacionades amb el gènere amb els que les persones es presenten i interaccionen socialment. Definicions socials o creences implícites en la societat que marquen les normes i expectatives socioculturals de comportaments  i actituds  que són considerades com apropiats i desitjables per a la població i que són variables segons les cultures i els moments de la historia.