Reducció de riscos

La reducció de riscos pretén minimitzar les incidències negatives del consum de drogues tant legals com il·legals, i responsabilitzar a la persona consumidora de les seves decisions.
És proporcionant una informació correcta dels riscos de les drogues, tant en el cas el cas d’optar pel consum o no, la manera en com es redueixen els efectes negatius d’aquest.