Queer (persona)

Persona que, d’acord amb la teoria queer, no subscriu la divisió binaria tradicional dels gèneres i rebutja identificar-se amb un home o amb una dona o amb una orientació sexual especifica. No s’identifiquen amb el binarisme de gènere, rebutgen el gènere socialment assignat al seu sexe de naixement, i no s’identifiquen amb l’altre gènere o amb algun en particular.
La forma anglesa de queer significa “estrany” o “anormal” i s’utilitzava inicialment per fer referència de manera despectiva a les persones homosexuals. Posteriorment, els mateixos grups de defensa de les persones homosexuals van adoptar el terme, amb la intenció de denunciar el tractament ofensiu que rebien i, a la vegada, esborrar el matís negatiu del mot. Actualment Queer a engrandit el significat i no s’aplica únicament a persones homosexuals, sinó a les persones amb conductes o identitats diferents de les propugnades des del model heteronormatiu.