Putofòbia

Odi o aversió cap  les persones que exerceixen la prostitució.