Prosexe

Persona que té o promou una actitud oberta, positiva i tolerant cap al sexe i la sexualitat. Les entitats prosexe promouen l’educació sexual, el consentiment, la responsabilitat, les pràctiques més segures, l’acceptació i l’afirmació sexual, l’autoestima i la inclusió de totes les orientacions sexuals, formes d’expressió personal i preferències sexuals.