Profilaxis Post Exposició (PPE)

Presa de medicaments antiretrovirals, generalment durant un mes, després d’un episodi d’exposició d’alt risc al VIH.