Prejudici

Creença, opinió o judici preconcebut sobre un grup de persones.