Post-porno

Porno reivindicatiu d’influència post-moderna, que sorgeix als EEUU a mitjans del 80, que qüestiona la visió del sexe de la industria pornogràfica tradicional des de un punt de vista feminista, inclusiu i prosexe i que busca el protagonisme de les dones, les dissidències sexuals, les persones amb discapacitats i en general el protagonisme de les minories fins ara ignorades.