Pornografia / Porno

Representació explicita de caràcter sexual, en format escrit, visual o sonor, que tenen com a finalitat excitar sexualment i que en moltes escenes resulta agressiu i denigrant per a la figura de la dona.