Porno venjança

Difusió no consentida de, generalment a través de les xarxes socials, d’imatges sexuals o intimes prèviament registrades amb el consentiment de la víctima per la mateixa persona que fa la difusió sovint en el marc d’una relació sentimental o sexual, portada a terme habitualment amb voluntat de fer xantatge o humiliació. La porno difusió per venjança, es delicte.