Porno alternatiu

Porno allunyat de les corrents pornogràfiques majoritàries i de les grans productores, que mostra en els seus films protagonistes d’edats, corporalitats i subcultures diferents. En el porno alternatiu es veuen representades estètiques rockeres, gòtiques, emo o punk, personatges tatuats, amb pírcings, escarificacions, cabell de colors, etc.