Polisexual

Orientació de qui sent atracció emocional, afectiva i/o romàntica per més d’un gènere, però no cap a tots. S’inclou dintre del paraigües bisexual.