Plurisexual

Persona l’atracció sexual o romàntica de la qual estan adreçades a més d’un sexe o gènere. En aquesta definició es trobarien les persones bisexuals, pansexuals polisexuals, omnisexuals i trisexuals. La plurisexualitat es contraposa a la monosexualitat.