Plaer

És un sentiment agradable i positiu. El plaer pot classificar-se d’acord amb el seu origen, en el que proporciona el seu benestar i en que àmbit es produeix, diferenciant-lo en plaer físic, plaer psíquic, plaer intel·lectual i paler lúdic. Les quatre hormones principals que ens produeixen plaer són la dopamina, oxitocina, serotonina i endorfines.