Perspectiva de gènere

Enfocament teòric procedent de les teories feministes, l’eix principal del qual és l’anàlisi de les desigualtats de gènere.