Passiu/va

En una relació sexual, el terme passiu (també anomenat receptiu/va) es refereix a la postura emprada per la persona que es penetrada per una altra, la que a la seva vegada adopta la postura oposada i és, per tant, denominat/da com actiu/va. Per extensió, la paraula passiu/va també s’empra per identificar a qui habitualment prefereix aquesta postura sexual, o bé a qui desitja exercir un paper més submís durant el coit.