Parafília

Consisteix en la presencia de freqüents i intenses conductes o fantasies sexuals de tipus excitant que impliquen a objectes inanimats, persones que no consenten, o el patiment i la humiliació d’un/a mateix o de la parella. Els trastorns parafílics són parafílies que causen angoixes o problemes de funcionament en la persona afectada o que perjudiquen o poden perjudicar a una altra persona.