Outing (a algú)

Verb que en angles s’empra amb el significat de “treure de l’armari”, es a dir, revelar que una persona forma part del col·lectiu LGTBI en contra de la seva voluntat.