Orientació sexual

Totes les persones tenim orientació sexual. Aquesta esta relacionada amb les persones que ens atrauen i amb les que desitgem tenir una relació física, emocional o espiritual. Per a la majoria de persones, l’orientació sexual sorgeix a principis de l’adolescència sense cap experiència sexual prèvia. Si be podem escollir actuar d’acord amb els nostres sentiments, la psicologia no considera la orientació sexual una elecció conscient que pot canviar-se voluntàriament.