Norma de gènere

Convenció d’origen social i cultural sobre l’aparença, els atributs o la manera d’expressar-se i comportar-se de les dones i els homes, que crea unes pautes de comportament i unes expectatives socials diferenciades per a cada gènere.