Mutilació genital femenina (MGF)

Compren tots els procediments existents en la resecció parcial o total dels genitals externs femenins, així com altres lesions dels òrgans genitals femenins per motius no mèdics.