Morbo

Característica que fa que les persones sentin desitjos de veure, escoltar, ensumar, sentir i fer coses que estan catalogades com a prohibides o dolentes. En termes psicològics és una tendència a buscar allò prohibit, brut, impúdic o truculent, és per això que se la relaciona directament amb el sexe. “Tenir morbo” és una actitud normal fins a cert punt, però quan es surt del paràmetres normals es parla de persones morboses patològiques.