Monosexisme

Estructura social que opera sota la presumpció de que totes les persones sen monosexuals (heterosexuals o homosexuals). Una estructura que proporciona privilegis a les persones monosexuals i que sistemàticament discrimina a esborra a totes aquelles que no ho son (com les bisexuals)(definició de l’activista Bi Shiri Eisner)